Jdi na obsah Jdi na menu
 


Motto: "Ticho je vždycky součástí krásné hudby.

             Ticho je vždycky součástí krásného umění.

             Ticho je vždycky součástí krásného života."

                                                           (Robert Fulghum)

 

Výzva:

SPS Kantika hledá nové členy do hlasů: tenor a bas.

Zkoušky jsou každé pondělí od 18.30h na Městském klubu.

Další informace: zd.za@seznam.cz, mobil: 608 557 543.

Přijďte se podívat na zkoušku.

_________________________________________________________________________

50 let SPS Kantiky

V říjnu 2018 oslaví náš smíšený pěvecký sbor KANTIKA 50 let své existence. Sbor vznikl v nedalekém Chudobíně jako Chudobínský pěvecký sbor (cca 28 členů) a svým zpěvem k 50 letům vzniku samostatné republiky veřejně vyjádřil svůj odhodlaný protest v pohnutých dnech po okupaci Československa roku 1968.

Díky zápalu členů a iniciativě tehdejšího ředitele místní školy Tomáše Nedomy a jeho syna Vlastimila sbor ve své činnosti pokračoval, a tak se začala psát éra pozdější KANTIKY. Sbor začal veřejně vystupovat, rozšiřoval se jeho repertoár i počet členů. Dokonce v něm společně zpívali všichni tři chudobínští faráři. Zázemí měl sbor u Osvětové besedy Haňovice. V r. 1970 dostal sbor nový název CANTICA (v překladu duchovní píseň), později v r. 1974 se název počeštil a začal se psát foneticky jako KANTIKA. Vzniklé existenční problémy byly důvodem přemístění sboru do Litovle a od 1. 6. 1977 se Kantika stala litovelským sborem Spojeného závodního klubu Litovel, později 17. 11. 1989 až dodnes Městského klubu Litovel.   

Dlouhých 35 let stál v čele sboru obětavý, náročný a výborný muzikant pan Vlastimil Nedoma, který výběrem sborového repertoáru utvářel podobu KANTIKY (díla z období renesance, baroka, klasicismu, romantismu, 20. století, lidové písně, písňové cykly aj.). Sbor, byť ryze amatérský, nemalým dílem přispíval ke kulturnímu dění v Litovli a okolí. Kvalitní prezentací vokální tvorby si vybudoval dobrou pozici v českém sborovém zpívání a získal několik ocenění na soutěžních hudebních festivalech i od Unie českých pěveckých sborů. Od r. 1980 se sbor začal prezentovat úspěšně i v zahraničí (Míšeň, Krakov, Katovice). Dále spolupracoval s pěveckými sbory z Revúcej (Slovensko), z Olomouce, Vrbna p. P., Uničova, Šternberka, Přerova, Prahy (Rožmberská kapela) a Luhačovic.  Na svých koncertech také hostil vynikající sólisty, jako byl např. Richard Novák z brněnské opery, manželé Majtnerovi z olomoucké opery, B. Franková z Olomouce aj.

V r. 2003 jsem převzala pomyslnou taktovku od Vlastimila Nedomy a snažíme se se sborem udržet  vysoko nastavenou laťku kvality. Každoročně uskutečňujeme 5 – 7 vystoupení v ČR a díky velké podpoře zřizovatele a vedení Města jsme úspěšně prezentovali město Litovel i v zahraniční (2004 Nizozemí, 2007 a 2014 Itálie, 2009 a 2012 Německo). K původnímu repertoáru jsme přidali spirituály, madrigaly, skladby současných autorů, úpravy lidových písní a vánoční písně či koledové mše. V r. 2012 Kantika navázala spolupráci s PS Palora místního Gymnázia Jana Opletala a pod spojeným názvem sborů PaloKantiRaKa vznikl společný projekt „Rybovka pro Litovel“. Od r. 2013 se pravidelně v lichých letech stal hojně navštěvovaným vánočním koncertem, na kterém kromě SPS Kantiky a PS Palory si mohou zazpívat i dobrovolníci z řad veřejnosti. Za tento projekt jsme obdrželi Ocenění Olomouckého kraje za rok 2017.

Za 50 let existence sboru prošlo jeho řadami na 160 členů a rádi mezi sebou přivítáme další zájemce, konkrétně tenoristy a basisty.

Narozeninový koncert pořádá Kantika 20. 10 2018 v 17h v koncertním sále MK Litovel. Srdečně zveme všechny bývalé členy i veřejnost!

Závěrem mi dovolte charakterizovat Kantiku s použitím slov Vlastimila Nedomy z r. 2003: „Kantika je sbor upovídaný. Před zkouškou, během ní, po zkoušce, před vystoupením (naštěstí ne při něm J)…se sousedem vpravo, vlevo, vpředu, vzadu...Ale tp je jen dokladem toho, že ve sboru nepřestala panovat přátelská atmosféra a členové se mezi sebou stále mají do říct." (Je s podivem, že i po 15 letech to platí na 100% J) Důležité ale je, že ke každému vystoupení přistupují zodpovědně a s maximálním výkonem. 

K abrahámovinám Kantice přeji:

-        alespoň 50 nových krásných písní,

-        víc jak 50% spokojených posluchačů,

-        a klidně i dalších 50 let na sborové scéně J

 

Irena Blektová, sbormistryně SPS Kantika

____________________________

 

Itálie - Gargáno - Vieste 6. - 15. 6. 2014

SPS Kantika společně s členy PS Palora odjel 6. 6. 2014 koncertovat do Itálie. Samostatnými i společnými koncerty jsme se stali součástí oslav patrona oblasti svatého Antonína.

Pobyt na Gargánu byl naplněn nejen rekreací a poznávacími výlety, ale také pilnými samostatnými i společnými zkouškami obou pěveckých sborů v našem ubytovacím komplexu Gallo. A tak jsme byli dobře připraveni na vystoupení v zahradním amfiteátru kostela Santa Maria di Merino, v kostele Buone Pastore a na palmové promenádě města Vieste. Příležitostně jsme si několika skladbami vyzkoušeli akustiku kostela ve skalním městečku Peschici, kam směřoval jeden z našich poznávacích výletů.

Italskému publiku jsme předvedli pestrý pěvecký program od klasiky až po úpravy českých lidových písní. Velký ohlas sklidily námi italsky zpívané skladby (O, Signore delle cime, Lucci care, lucci belle), společně zazpívané Schubertovo Ave Maria a především Va, pensiero z opery Nabucco od G. Verdi.

Dojmy z koncertů, setkání s italským publikem a vzpomínky na pobyt v Itálii jsou přínosem pro naši další sborovou práci.

Poděkování patří Městskému klubu a vedení Města Litovel, kteří projekt k propagaci české hudby v zahraničí finančně podpořili.

(foto v sekci fotoalbum)